Seznámení se šelmami: Na úvod vás čeká krátké školení o bezpečnosti a chování v přítomnosti šelem a pak už si můžete užít vstup do výběhu rysů, ocelotů a karakalů. Také se dozvíte spoustu informací o chovaných šelmách - o jejich životě v přírodě i zajetí, způsobu krmení, veterinární péči, ochočení a podobně. Podle aktuální situace je možný i kontakt s některou šelmou.

Krmení šelem: Začátek programu je stejný jako u Seznámení se šelmami (krátké školení, zajímavé informace a vstup do výběhů), jedná se vlastně o jeho rozšíření. Potom však přijde to hlavní. Kočkovité šelmy jsou nejaktivnější večer a v noci, kdy loví. Tento program nabízí klientům zážitek, který spočívá právě v krmení šelem ve večerních hodinách. Při krmení budete přímo ve výbězích u šelem, některé jsou i při krmení kontaktní. Začátek krmení záleží na ročním období.

Komentovaná prohlídka: Pro jednotlivce i skupiny je tu možnost komentované prohlídky spojená se vstupem do některého výběhu šelem. Kromě informací o šelmách v přírodě se dozvíte i zkušenosti s jejich chovem v zajetí, možnostmi ochočení a rozmnožování.

Po celou dobu zážitku si šelmy samozřejmě můžete fotit či natáčet na video.