Jsme obchodní společnost TPF group s.r.o., IČO: 02642328, se sídlem Dvořákova 44/14, Brno-město, 602 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C oddíl 81968 (dále jen „My“ nebo „Naše společnost“).

Zároveň jsme správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
E-mail: info@travelking.cz
Telefon: +420 538 880 980
Adresa: Dvořákova 44/14, Brno-město, 602 00 Brno

Tyto informace o zpracování cookies byly vytvořeny v souladu s nařízením EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a stanovují, jakým způsobem naše webové stránky na adrese www.travelking.cz (dále jen „Webové stránky“) používají cookies a technologie obdobné cookies. V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je používáme.

Co to jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies Vás můžeme odlišit od jiných uživatelů Webových stránek a účinněji si zaznamenat informace o Vaší návštěvě a chování na Webových stránkách.

Pro účely tohoto dokumentu se pojmem cookies myslí i soubory uložené ve webovém uložišti. Webové uložiště se skládá z local storage a session storage. Hlavní rozdíl oproti klasickým souborům cookies je ten, že soubory zde uložené se neodesílají s každým požadavkem zpět na server. Zároveň mohou zabírat více paměti. V session storage mohou být soubory uložené do konce relace, tj. zavření prohlížeče. V local storage mohou být soubory uložené i po delší dobu. Manipulace s webovým uložištěm probíhá pomocí zdrojového kódu webové stránky. Plyne-li to z kontextu, myslí se pod pojmem cookies i tzv. device fingerprinting. Tato technologie je založena na čtení informací ze zařízení uživatele a k rozlišování jednotlivých koncových zařízení používá informace, které webový prohlížeč uživatele sdílí se vzdáleným serverem. Jde například o informace o operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, jazykové preferenci nebo časovém pásmu. Tyto informace jsou získávány pomocí zdrojového kódu webové stránky nebo je prohlížeč automaticky zasílá ve svých požadavcích serveru. V případě device fingerprintingu, se nejedná přímo o soubory uložené ve Vašem zařízení, avšak jedná se o informace z něho pocházející.

Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči. Soubory cookies můžeme používat pro mnoho účelů, jako například:

  • zajištění fungování základních funkcí Webových stránek
  • uložení preferovaného jazyka
  • analyzování návštěvnosti zlepšování Webových stránek
  • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na internetových stránkách třetích stran

Jaké typy cookies používáme?

Soubory cookies lze dělit podle různých kritérií. Na našich Webových stránkách používáme tyto typy cookies:

Cookies dle jejich funkce na Webových stránkách:

  • Nezbytné, které jsou nutně třeba pro funkčnost našich Webových stránek.
  • Preferenční, které umožňují, aby si naše Webové stránky zapamatovaly informace, které mají vliv na to, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování našich Webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání.
  • Analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich Webových stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše Webové stránky. Rovněž pomocí nich můžeme měřit výkon prodejních kanálů.
  • Marketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy či k jiným činnostem souvisejícím s marketingem.

Cookies dle jejich doby platnosti:

  • Dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč
  • Trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Jaké konkrétní soubory cookies používáme?

Název cookie Typ cookie Sdíleno se třetí stranou Partner Popis Doba trvání
NID Marketingové Ano Google Cookie soubor typu NID je nastaven společností Google a používá se pro reklamní účely; k omezení počtu zobrazení reklamy uživateli, ke ztlumení nechtěné reklamy a měření účinnosti reklam 6 měsíců
MUID Marketingové Ano Bing (Microsoft) Bing nastavuje tento soubor cookie tak, aby rozpoznával jedinečné webové prohlížeče navštěvující weby společnosti Microsoft. Tento soubor cookie se používá pro reklamu, analýzu stránek a další operace. 1 rok
a 24 dní
test_cookie Analytické Ano Google Tento soubor cookie slouží k určení, zda prohlížeč návštěvníka webu podporuje soubory cookie. 15 minut
uid Marketingové Ano Criteo Tento soubor cookie se používá k anonymnímu měření počtu a chování návštěvníků webových stránek. Data zahrnují počet návštěv, průměrnou dobu trvání návštěvy webových stránek, navštívených stránek atd. za účelem lepšího porozumění preferencím uživatelů pro cílené reklamy. 1 rok
a 24 dní
IDE Marketingové Ano Google Soubory cookie Google DoubleClick IDE se používají k ukládání informací o tom, jak uživatel používá webové stránky, aby jim zobrazoval relevantní reklamy a podle profilu uživatele. 1 rok
a 24 dní
ANONCHK Marketingové Ano Bing (Microsoft) Soubor cookie ANONCHK nastavený společností Bing slouží k ukládání ID relace uživatele a také k ověřování kliknutí z reklam ve vyhledávači Bing. Cookie také pomáhá při hlášení a personalizaci. 10 minut
_fbp Marketingové Ano Facebook Tento soubor cookie nastavuje Facebook tak, aby po návštěvě webových stránek zobrazoval reklamy buď na Facebooku, nebo na digitální platformě využívající reklamu na Facebooku. 3 měsíce
uuid2 Marketingové Ano AppNexus Soubor cookie uuid2 nastavuje AppNexus a zaznamenává informace, které pomáhají při rozlišování mezi zařízeními a prohlížeči. Tyto informace se používají k výběru reklam dodaných platformou a k posouzení výkonu reklam a platby atributů. 3 měsíce
tuuid Marketingové Ano BidSwitch Soubor cookie tuuid, nastavený společností BidSwitch, ukládá jedinečné ID, které určuje, jaké reklamy uživatelé viděli, pokud navštívili některý z webů inzerenta. Informace se používají k rozhodnutí, kdy a jak často uživatelé uvidí určitý banner. 1 rok
c Marketingové Ano Rubicon Project Tento soubor cookie je nastaven společností Rubicon Project k řízení synchronizace identifikace uživatelů a výměny uživatelských dat mezi různými reklamními službami. 1 rok
tuuid_lu Marketingové Ano BidSwitch Tento soubor cookie, nastavený společností BidSwitch, ukládá jedinečné ID, které určuje, jaké reklamy uživatelé viděli při návštěvě webových stránek inzerenta. Tyto informace jsou poté použity k pochopení, kdy a jak často uživatelé uvidí určitý banner. 1 rok
PUBMDCID Marketingové Ano PubMatic PubMatic nastavuje tento soubor cookie pro uložení ID, které se používá k zobrazování reklam v prohlížeči uživatelů. 3 měsíce
anj Marketingové Ano AppNexus AppNexus nastavuje soubor cookie anj, který obsahuje údaje o tom, zda je ID souboru cookie synchronizováno s partnery. 3 měsíce
tluid Marketingové Ano AdRoll Tento soubor cookie je nastaven poskytovatelem AdRoll k identifikaci a zobrazování reklam relevantních pro návštěvníky shromažďováním údajů o uživatelích z více webových stránek. 3 měsíce
pxrc Marketingové Ano pippio Tento soubor cookie je nastaven společností pippio, aby poskytoval uživatelům relevantní reklamy a omezoval počet zobrazených reklam. 2 měsíce
CMID Marketingové Ano CasaleMedia Cookie nastavuje CasaleMedia a používá se ke shromažďování informací o chování při používání cílené reklamy. 1 rok
CMPS Marketingové Ano CasaleMedia Soubor cookie CMPS nastavuje společnost CasaleMedia pro anonymní sledování uživatelů na základě návštěv webových stránek uživatele a pro zobrazování cílených reklam. 3 měsíce
CMPRO Marketingové Ano CasaleMedia Cookie CMPRO nastavuje CasaleMedia pro anonymní sledování uživatelů a pro cílenou reklamu. 3 měsíce
CMST Marketingové Ano CasaleMedia Cookie nastavuje CasaleMedia. Cookie se používá ke shromažďování informací o chování při používání cílené reklamy. 1 den
_ID Marketingové Ano Revcontent Tento soubor cookie je nastaven poskytovatelem Revcontent. Tento soubor cookie nastavuje jedinečné ID pro návštěvníka. Toto jedinečné ID pomáhá inzerentům třetích stran zacílit na návštěvníka relevantní reklamu. 50 let
CMRUM3 Marketingové Ano CasaleMedia Cookie CMRUM3 nastavuje CasaleMedia pro anonymní sledování uživatelů na základě návštěv webových stránek uživatele, pro zobrazování cílených reklam. 1 rok
B Analytické Ano Yahoo Tento soubor cookie používá Yahoo k anonymnímu ukládání údajů souvisejících s návštěvami uživatelů, jako je počet návštěv, průměrný čas strávený na webových stránkách a jaké stránky byly načteny. Tato data pomáhají přizpůsobit obsah webových stránek a zlepšit tak uživatelský komfort. 1 rok
_gcl_au Analytické Ano Google Poskytuje Google Tag Manager k experimentování účinnosti reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. 3 měsíce
_ga Analytické Ano Google Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně generované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků. 2 roky
_gid Analytické Ano Google Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webových stránek. Některá shromážděná data zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštíví. 1 den
_uetsid Analytické Ne - Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování analytických informací o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto informace se používají k sestavování reportů a vylepšování stránek. 1 den
_hjid Analytické Ano Hotjar Toto je soubor cookie Hotjar, který se nastavuje, když se zákazník poprvé dostane na stránku pomocí skriptu Hotjar. 1 rok
_hjFirstSeen Analytické Ano Hotjar Hotjar nastaví tento soubor cookie tak, aby identifikoval první relaci nového uživatele. Ukládá hodnotu true/false, což ukazuje, zda to bylo poprvé, co Hotjar viděl tohoto uživatele. 30 minut
_hjIncludedInPageviewSample Analytické Ano Hotjar Hotjar nastavuje tento soubor cookie, aby věděl, zda je uživatel zahrnut do vzorkování dat definovaného limitem zobrazení stránky. 2 minuty
_hjAbsoluteSessionInProgress Analytické Ano Hotjar Hotjar nastaví tento soubor cookie tak, aby detekoval první relaci zobrazení stránky uživatele. Toto je příznak True/False nastavený souborem cookie. 30 minut
yandexuid Analytické Ano Yandex Tento soubor cookie slouží k identifikaci uživatelů. Tento soubor cookie shromažďuje informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto informace jsou použity pro interní analýzu a optimalizaci webu. 10 let
ouid Preferenční Ano AddThis Tento soubor cookie spojený s widgetem AddThis pomáhá uživatelům sdílet obsah na různých fórech pro sdílení sítí a sdílení. 1 rok
a 24 dní
na_id Preferenční Ano AddThis Na_id je nastaveno pomocí AddThis, aby umožňovalo sdílení odkazů na platformách sociálních médií, jako je Facebook a Twitter. 1 rok
a 24 dní
ssupp.vid Preferenční Ano SmartSupp Tento soubor cookie nastavuje SmartSupp pro funkci živého chatovacího boxu na webových stránkách. Tento soubor cookie se používá k zaznamenávání ID návštěvníka. 6 měsíců
ssupp.visits Preferenční Ano SmartSupp Tento soubor cookie nastavuje SmartSupp pro funkci živého chatovacího boxu na webových stránkách. Tento soubor cookie slouží k identifikaci poslední stránky, kterou návštěvník navštívil. 6 měsíců
PugT Preferenční Ano PubMatic Služba PubMatic nastaví tento soubor cookie tak, aby zkontroloval, kdy byly soubory cookie v prohlížeči aktualizovány, a omezil tak počet volání do úložiště souborů cookie na straně serveru. 1 měsíc
XSRF-TOKEN Nezbytné Ano Wix Cookie je nastaveno platformou Wix pro vytváření webových stránek na webových stránkách Wix. Soubor cookie se používá k bezpečnostním účelům. 1 měsíc
ts Nezbytné Ano PayPal PayPal nastavuje tento soubor cookie tak, aby umožňoval bezpečné transakce prostřednictvím systému PayPal. 1 rok
gdpr_status Nezbytné Ano Media.net Tento soubor cookie je nastaven poskytovatelem Media.net. Tento soubor cookie slouží ke kontrole stavu, zda uživatel přijal pole pro souhlas se soubory cookie. Pomáhá také v tom, že se při opětovném vstupu na web nezobrazí pole pro souhlas se soubory cookie. 1 rok
u Marketingové Ano Bombora Účelem tohoto souboru cookie je cílení a marketing. Doména tohoto souboru cookie souvisí se společností Bombora v USA. 1 rok
sid Marketingové Ano Seznam.cz Tento soubor cookie je velmi běžný a používá se ke správě stavu relace. 1 měsíc
_gat_UA-47058562-1 Analytické Ano Google Variace souboru cookie _gat nastaveného nástroji Google Analytics a Google Tag Manager, který majitelům webových stránek umožňuje sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránek. Prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke které se vztahuje. 1 minuta
obuid Analytické Ano Outbrain Tento soubor cookie, který vlastní společnost Outbrain, uchovává anonymní ID uživatelů a slouží k pochopení toho, na které odkazy a tlačítka se kliká. 3 měsíce

Jak můžete změnit nastavení souborů cookies na Webových stránkách?

Jak můžete změnit nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči?

Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč a spravovat si je můžete sami. K dispozici je hned několik možností:

Soubory cookies lze blokovat (tj. zakázat), ale některé webové stránky se Vám nemusí zobrazovat správně a některé funkční části či formuláře mohou fungovat jinak. Stejně tak můžete v nastavení většiny prohlížečů zablokovat použití Javascriptu, aby nebylo možné použít webové uložiště či některé funkcionality device fingerprintingu. I zde je však nebezpečí, že to významně omezí funkcionality Webových stránek.

Soubory cookies můžete spravovat či smazat, ale i v tomto případě platí, že určité části webových stránek nemusí fungovat správně. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Navštívit můžete také informační weby Your Online Choices (česky), All About Cookies (anglicky) nebo Your Ad Choices (anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s kterými můžeme spolupracovat. Budete muset navštívit webové stránky jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat. Protože nástroje vyslovení nesouhlasu mohou záviset na cookies, budete možná muset v případě vymazání cookies tyto stránky znovu navštívit a opětovně si nastavit preference.

O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii (česky).