Objevte to NEJ z Česka: 11 NEJkrásnějších vodopádů

Zurčící horské bystřiny a potůčky jsou romantické, a co teprve, když během svého toku naberou sílu a vytvoří nádherné vodopády? V Česku jich najdete na horách nesčetně, včetně těch největších v Krkonoších. Pojďte se s námi podívat, které to jsou.
Objevte to NEJ z Česka: 11 NEJkrásnějších vodopádů

Věděli jste, že se v Česku nachází více než stovka vodopádů vyšších než 3 metry? Najdete je především na horách, ale narazíte na ně i v okolí větších řek, v bývalých lomech, ba dokonce v obydlených lokalitách. Které české vodopády jsou ty NEJ?

Satinský

1. Satinské vodopády v Beskydech

Satinské vodopády patří mezi méně známé a ne moc velké, ale o to jsou krásnější a kouzelnější. Jsou ukryté v 15 metrů hluboké skalní soutěsce horského potoka Satiny. Ten pramení pod Lysou horou a protéká Malenovicemi. Vodopády jsou dobře vidět nad hotelem Rajská bouda. Znatelně nižší teplota v okolí vodopádů nabízí v letních měsících příjemný chládek. V oblasti vodopádů budete mít pocit, že jste se ocitli někde v džungli anebo pralese. Okolo rostou lesní porosty s přirozenou dřevinnou skladbou, jsou to především kyselé bučiny a druhově bohaté suťové lesy s chráněnou měsíčnicí vytrvalou. Přímo v toku řeky byly nalezeni bezobratlí živočichové, včetně nejvzácnějších tří druhů chrostíků.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


Mumlavsky

2. Mumlavský vodopád v Krkonoších

Poblíž Harrachova vytváří řeka Mumlava vodopád tvořený stupňovitými žulovými bloky. Voda padá z výšky 10 metrů dolů a v zimě promění mráz vodu v led a vykouzlí mohutný ledopád. V řece a kolem vodopádů jsou zajímavé obří hrnce a kotle, zvaná čertova oka. Ty vymlel proud v žulových stupních. Vodopády najdete po modře značené trase od harrachovského autobusového nádraží. Vydejte se pěšky, na kole či v zimě na běžkách. Romantická je také trasa kolem bývalých rudných dolů, dnešního hornického muzea.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


Bílý Potok

3. Vodopády Bílé Opavy

Vodopády říčky Bílá Opava se nacházejí ve svrchní části jejího toku pod úbočím Pradědu. Jsou součástí Národní přírodní rezervace Praděd a jsou nejpůsobivějším místem v pohoří Jeseníků. V nejhořejší části říčky najdete peřeje, kaskády a právě vodopády, kde nejvyšší z nich měří téměř 8 metrů. Kolem vodopádů prochází trasa naučné stezky Vodopády Bílé Opavy, cesta kolem vodopádů je obtížně přístupná, překonává kaňon několika lávkami a po žebřících, v těch nejobtížnějších místech jsou řetězy pro přidržování. Trasa vede z Karlovy Studánky a končí pod Ovčárnou.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


Labský

4. Labský vodopád v Labském dole

Krkonošské pohoří je hlavní vodopádovou oblastí v Česku. Najdete zde vodopády s úctyhodnými výškami, dokonce nejvyšší v České republice a někdy se nacházejí i v přehledech nejvyšších vodopádů Evropy. Labský vodopád leží nedaleko Labské boudy, v Labském dole. Je mimořádně vysoký a měří 45 metrů a dalších 200 metrů spadá po kamenech na dno dolu. Vodopád je zpřístupněn za zábradlím na vyhlídce a je odtud vidět několik nádherných kaskád. Vydat se k vodopádu můžete několika cestami, v letním období se vypravte od Labského dolu po modré značce ze Špindlerova mlýna a v zimě vyrazte na běžkách či sněžnicích po červené (popř. modré) značce z Dvoraček nebo po hřebenech od Vosecké nebo Martinovy boudy.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


St. Wolfgang

5. Vodopády sv. Wolfganga u Vyššího Brodu

Nedaleko Vyššího Brodu se nacházejí na Menší Vltavici vodopády sv. Wolfganga. Jedná se spíše o mimořádně vysoké kaskády než o skutečný vodopád, ten připomínají některá ramena a stupně horního vodopádu. K vodopádům se dostanete po Opatské stezce z Vyššího Brodu vedoucí z kláštera po žluté značce. Původ jména není znám, ale místní se domnívají, že je to po biskupovi z Řezna, odkud se šířilo křesťanství do kraje. Pod menším vodopádem najdete romantickou vyhlídku na dřevěné lávce. Kolem vodopádů se rozprostírá vzácná lokalita, odkud se dá pozorovat skorec vodní či ledňáček. A v mechu a řečišti vzácně i rak kamenáč.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


na Černém potoce

6. Vodopád na Černém potoce

Největší vodopády jizerských hor se nacházejí na Černém potoce, zhruba 2 kilometry od potoka Bílého. V nejvyšším místě dosahuje vodopád až 7 metrů, je z obou míst sevřen skálami a je pro něj charakteristický velký balvan nacházející se v jeho středu. Údolí Černého potoka je známou horolezeckou lokalitou. Kolem se rozkládají smíšené, převážně bukové lesy zahrnující nejcennější porosty hor a zároveň jsou genovou bankou původních dřevin pro obnovu jizerskohorských lesů. Vodopád najdete odbočením ze zelené turistické trasy z obce Bílý potok na sedlo Holubníku.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


Rešovské

7. Rešovské vodopády

Největší vodopády v Nízkém Jeseníku najdete na říčce Huntavě, která vyhloubila na svém horním toku skalnaté údolí spolu s četnými kaskádami. Rešovské vodopády se nacházejí 8 kilometrů od Rýmařova. V okolí se rozkládá krásná příroda se zachovalými původními jedlobučinami s kapradinami, mechovým společenstvem stinných skal a padlých kamenů. Vodopády tvoří 200 metrů dlouhá a 10 metrů široká kaňonovitá soutěska. Stěny se tyčí do 20 metrové výšky a voda postupně padá z několika stupňů. Trasa vedoucí k vodopádům vás provede těmi nejkrásnějšími partiemi údolí a skalního kaňonu podél toku Huntavy. Po cestě projdete systémem dřevěných mostů, schodů a lávek s vyhlídkami. Vodopády jsou nejlépe dostupné z Rešova, Horního města nebo Tvrdkova.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


Pančava

8. Pančavský vodopád v Krkonoších

Pančavský vodopád je nejvyšší v Česku, měří úctyhodných 148 metrů. V několika stupních se řítí skalnatým srázem z hrany Pančavské louky na dno Labského dolu. Nachází se v Krkonošském národním parku, přibližně 1 kilometr od Labské boudy. Jeho tvar je typický kaskádovitý a je jedním z nejpůsobivějších krkonošských vodopádů. Má 4 hlavní stupně s výškami 39 m, 36 m, 23 m a 20 m. Šířka vodopádu se mění podle množství protékající vody a pohybuje se mezi 4 – 8 metry. U vodopádu se nachází Ambrožova vyhlídka, ze které je nádherný výhled na Labský důl, Kozí hřbety, Kotel a Lysou horu. Název Pančavských vodopádů je odvozen od německého pantschen neboli šplouchat.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


Adršpach

9. Adršpašské vodopády

Adršpašské vodopády leží na říčce Metuji a jsou jednou z atrakcí navštěvovaných Adršpašských skal. Největším vodopádem je Velký vodopád padající do skalních soutěsek z výšky 16 metrů. Zhruba 50 metrů pod Velkým vodopádem se nachází Malý vodopád v úzké skalní soutěsce. Malý vodopád je vysoký necelé 4 metry a můžete jej pohodlně pozorovat z altánku u rozcestníku skalního okruhu a žluté turistické trasy. Průtok Velkého vodopádu je regulován, poněvadž se těsně pod ním nachází jezírko s projížďkami na loďkách. Nad vodopádem je stavidlo, jehož uvolněním je na požádání návštěvníků vypuštěna větší masa vody, ale je potřeba zakřičet tajné heslo („Krakonoš“)!

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


Černá Desná

10. Vodopády Černé Desné

Řeka Desná pramení východně od hory Jizery. Vodopády leží na oblíbené trase z Desné k přehradě Souš, červená trasa kopíruje tok řeky a zhruba v polovině se nacházejí. Zpět se vydejte po modré trase. Koryto Černé Desné je plné peřejí, kaskád, kotlů a větších či menších vodopádů. Postupně minete vodopád Plotnový, Dlouhý, Bukový a nakonec i Hrncový. Pod přehradou nabírá řeka velký sklon a její mimořádný průtok se pohybuje kolem 500 litrů/s, u takto velkého průtoku najdete jeden z nejvyšších vodopádů v Jizerských horách.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


Jedlová

11. Vodopády Jedlová

Vodopády Jedlová patří mezi nejatraktivnější cíle Jizerských hor. Horská bystřina Jedlová v Jedlovém dole nedaleko Josefova Dolu se převyšuje přes 200 metrů pomocí soustavy tůní, skalních prahů, peřejí a vodopádů. Největší a nejkrásnější z těchto vodopádů je tzv. Velký vodopád Jedlové, nachází se v horní části doliny a tvoří jej kaskáda tří vodních stupňů, kterými překonává mohutné žulové prahy. Nejvyšší stupeň vodopádu je vysoký 5 metrů s průtokem 200 litrů/s, pod ním se nachází další třímetrový stupeň, kolísají v závislosti na období a nejpůsobivější jsou na jaře. K vodopádům se dostanete po modré turistické značce z Josefova Dolu, kolem Jedlového dolu a vodopádů byla vyznačena naučná stezka – 2 kilometry dlouhá, vede krásným sevřením říčky a má 9 zastavení.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte k vodopádům opravdu kousek.


Autor článku:

Barbora FouldováBarbora Fouldová
Aktualizováno: 2. 3. 2024

Články, které by vás mohly zajímat

Objevujte Česko s Travelkingem

Vybírejte z jedinečných a ověřených pobytů

Zapomněli jste heslo?

Získejte nové!

Můžete se přihlásit i pomocí sociální sítě:

Registrací prostřednictvím Facebooku či Google souhlasím s Obchodními podmínkami a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů.

Chci se registrovat

Nebo se zaregistrujte pomocí sociálních sítí:

Registrací prostřednictvím Facebooku či Google souhlasím s Obchodními podmínkami a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů.

Zapomněli jste heslo?

Nevadí! Stačí zadat váš e-mail a my vám pošleme odkaz, kde si vytvoříte nové.

Tento e-mail u nás není zaregistrovánVytvořit účet