Objevte to NEJ z Chorvatska a získejte inspiraci pro příští dovolenou na Jadranu!

Oblíbené 0

Zatím nemáte žádné oblíbené nabídky.

  • K nabídkám se můžete kdykoliv vrátit
  • Oblíbené nabídky na jednom místě
  • Upozornění na změny v nabídkách

Objevte to NEJ ze Slovenska: 8 nejúžasnějších památek UNESCO, jaké jinde ve světě nenajdete

Prestižní Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zdobí jen ty nejvýznamnější památky z celého světa. Není divu, že na něm mají své místo i některé ze slovenských skvostů. Které to jsou? Dozvíte se v článku.
Objevte to NEJ ze Slovenska: 8 nejúžasnějších památek UNESCO, jaké jinde ve světě nenajdete

Vydejte se s námi po stopách slovenských památek, které byly zařazeny na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Banská Štiavnica

1. Banská Štiavnica a technické památky okolí

Banskou Štiavnici, město pyšnící se od roku 1993 zápisem na Seznamu světového dědictví UNESCO, mnozí znají jako jedno z nejkrásnějších míst na Slovensku. Co předcházelo tomu, že se dnes město řadí mezi světové unikáty? Jeho bohatá historie se začala psát v roce 1238, kdy byly městu uděleny královské privilegia. V okolních kopcích se začaly budovat důlní štoly a šachty a naplno se rozvinula těžba stříbra i zlata. Celé století si místní štoly držely pověst nejproduktivnějších dolů v Evropě a jejich bohatství se odrazilo i na rázu města. Majetní obyvatelé začali na přelomu 15. - 16. století stavět honosné paláce a reprezentační sídla, postupem času je propojili kouzelnými uličkami a náměstími s krásnými kostely. Celkový ráz města později dotvořil Starý a Nový zámek sloužící na obranu - a z důlního města se stala výjimečně krásná lokalita.

Komise udělující zápis na Seznam UNESCO ocenila i technické památky města spojené s hornictvím. Banská Štiavnica je místem vzniku první vysoké školy technického charakteru na světě - Báňské akademie zde stojí již od roku 1762. Oceňovaný je i výjimečný vodohospodářský systém v okolí dolů, který dnes tvoří 60 vodních nádrží známých pod jménem tajchy. Koupaliště v přírodě, o kterých jste se podrobněji dočetli v článku 9 nejlepších vodních nádrží na letní osvěžení, dnes místní i turisté navštěvují hlavně kvůli rekreaci a zábavě ve vodě.

Banská Štiavnica má na svém kontě i výjimečné světové prvenství - v roce 1627 se ve zdejších dolech poprvé na světě použil střelný prach na důlní odstřel.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, abyste měli ty nejúžasnější památky UNESCO skutečně blízko.


2. Bardejov

Jedno z nejstarších měst na Slovensku přezdívané nejgotičtější město Slovenska objevíte nedaleko hranic Slovenska s Polskem. Do města každoročně přicházejí tisíce turistů, aby si prohlédli nádherné obdélníkové náměstí obestavěné řadami starobylých měšťanských domů. Uprostřed nich se vyjímá radnice ze 16. století, kde si kromě jedinečných interiérů prohlédněte i expozici vlastivědného muzea. Během toulek po Bardějově nevynechejte ani majestátní Kostel sv. Egídia stojící v severní části náměstí. Dnes má podobu gotické baziliky se třemi loděmi a ve svém nitru ukrývá soubor 11 pozdně křídlových oltářů z 15. století. Některé z jejich plastik se považují za vrcholné práce evropského řezbářství. Bardejov je výjimečný také městskými hradbami, které patří k nejzachovalejším středověkým obranným systémům na Slovensku. Mezi kamennými zdmi vynikají také 3 bašty a 10 bran. Vydat se můžete také do krásné okolní přírody, která je protkána atrakcemi i pestrými turistickými stezkami. Není divu, že si jedinečný Bardejov vysloužil v roce 2000 zápis na Seznam UNESCO.


Dobšinská jeskyne

3. Jeskyně a propasti Slovenského krasu

Na Seznamu UNESCO najdete kromě kulturních památek i ty přírodní. A protože slovenská příroda je plná výjimečných oblastí, není divu, že několik zajímavostí z přírody se prestižního zápisu dočkalo. Jsou jimi například jeskyně a propasti Slovenského krasu. Mezi ty nejvzácnější jeskyně světového přírodního dědictví na Slovensku patří například Gombasecká jeskyně známá pro svou výzdobu z tenkých sintrových brček, Domica s podzemním jezírkem Styx je slovenská nejunikátnější Ochtinská aragonitová jeskyně, která je v Evropě jediná svého druhu. Seznam přírodních památek UNESCO doplňuje od roku 2000 také Dobšinská ledová jeskyně, která patří k nejrozsáhlejším ledovcovým jeskyním v Evropě. Přečtěte si o jejich zajímavostech více v článku 8 nejkrásnějších jeskyní, které jsou světovými unikáty.


4. Spišský hrad a kulturní památky jeho okolí

Impozantní Spišský hrad není tím jediným unikátem na Spiši. Spolu se Spišským Podhradím, Spišskou Kapitulou a kostelem Ducha v Žehře tvoří soubor památek zapsaných od roku 1993 na Seznam UNESCO. Městečko Spišské Podhradie v minulosti patřilo k nejrozvinutějším městům Spiše. Dnes láká množství turistů na procházku po svém nepravidelném náměstí, které zdobí zachované měšťácké domy s renesančními a barokními prvky. Poznáte je také díky typickým podchodům a rozměrným branám. Město je dodnes známé svými řemesly, zejména řeznictvím. Vždyť kdo si rád nepochutná na legendárních spišských párcích?

Spišská Kapitula je dnes součástí Spišského Podhradí, kdysi toto církevní místo tvořilo samostatnou obec. Dominuje jí Katedrála sv. Martina s prvky románského i gotického slohu, která v sobě ukrývá mnohé poklady. Je jím například jeden z osmi oltářů - oltář Korunování Panny Marie, který je starý více než 500 let. Během prohlídky nevynechejte ani pohled na unikátní světskou fresku z roku 1317 s motivem korunovace Karla Roberta za uherského krále. Cestou po památkách Spiše zamiřte k nedaleké lokalitě Pažica s ostatky kalvárie, o které se říká, že jde o nejstarší křížovou cestu na slovenském území.

Do Spišské kapituly před staletími mířily hlavně studenti - začátkem 19. století zde vznikl kněžský seminář a nejstarší učitelský ústav v tehdejším Uhersku.

Další celosvětově významnou památku křesťanství objevíte v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves. Vydejte se k ní například po Gotické cestě - první tematické poznávací trase na Slovensku. Dovede vás ke Kostelu Ducha ze 13. století, který poznáte už z dálky díky věže s dřevěnou kupolí netradičního cibulového tvaru. Za symbolické vstupné vejděte do chrámu a nechte se okouzlit původním interiérem. V architektuře zaznamenáte prolínající se prvky pozdně románského a ranně gotického slohu, nepřehlédněte ani osmiboký opěrný sloup, který interiér rozděluje na dvě lodě. Tato architektonická zvláštnost se považuje za světový unikát, protože ji najdete pouze v kostelích na Spiši. Pozornost si zaslouží také kazatelna ze 13. století a středověké nástěnné malby zobrazující biblické příběhy a legendy. Nejpozoruhodnější z nich je zobrazení tzv. Stromu života s Kristem na kříži uprostřed, po jeho boku stojí symboly Starého a Nového zákona.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, abyste měli ty nejúžasnější památky UNESCO skutečně blízko.


Slovensko - Nejoblíbenější pobyty


5. Levoča

Soubor UNESCO památek na východě Slovenska doplňuje město Levoča. Středověké královské město obehnané poměrně zachovalými hradbami se 6 věžemi (z původních 15) najdete jen 20 km od Spišského hradu. Nemálo turistů si město zamilovalo během procházky obdélníkovým náměstím, kterému kraluje Kostel sv. Jakuba. Jde o druhý největší kostel na Slovensku a ukrývá v sobě skutečnou evropskou raritu - až 14 renesančních a gotických oltářů. Autorem nejvýznamnějšího z nich je slavný Mistr Pavel z Levoče. Chrám sv. Jakuba doplnil o precizní vypracovaný pozdně dřevěný oltář s úctyhodnou výškou až 18,62 m, který z něj dělá nejvyšší oltář na světě. Říká se, že Mistr Pavel ukryl svou vlastní podobiznu do obličeje jednoho z apoštolů v kompozici Poslední večeře. Kostel sousedí s budovou bývalé levočské radnice s arkádami, která patří k nejvýznamnějším projevům renesanční architektury na Slovensku. Prohlídku města vám ozvláštní i klec hanby či renesanční Thurzův dům.

Nad Levoču se vypíná známá Mariánská hora, která je každoročně dějištěm pouti k Neogotickému Kostelu Navštívení Panny Marie. Poutě se v roce 1995 zúčastnil dokonce sám svatý papež Jan Pavel II.


6. Karpatské bukové pralesy v NP Poloniny a vihorlatský prales v CHKO Vihorlat

Zápis na Seznam přírodního dědictví UNESCO v roce 2007 dosvědčil, že slovenské lesy patří mezi ty nejkrásnější na světě. Konkrétně si toto uznání zasloužily bukové pralesy Stužica, Rohlík a Havešová rozprostírající se v oblasti Národního parku Poloniny a vihorlatský prales z CHKO Vihorlat. Světovými unikáty se staly hlavně díky své téměř nedotčené přírodě, kterou si zachovaly kvůli těžko dostupnému terénu. Pralesy se také těší mimořádně zachovalé fauně - žije zde například výjimečný mlok skvrnitý, knírač alpský či modranka karpatská. Nejvíce úcty však vzbuzují košaté buky, některé z nich mají dokonce až 240 let.


7. Dřevěné kostelíky na východě Slovenska

Jedinečné dřevěné kostelíky můžeme obdivovat pouze v oblasti tzv. Karpatského oblouku. Na jejich podobě se výrazně podepsala hranice dvou kultur, která prochází Slovenskem - hranice západní a východní kultury - a ty podmínily vznik památek nesmírného kulturního dědictví. Jedněmi z těchto památek jsou i dřevěné kostelíky s kombinací prvků latinského a byzantského stylu. Už z venku vás nadchnou dřevěným provedením, kterým se stavitelé snažili vyjádřit souznění duše člověka s okolní přírodou i snahu odpoutat se od všedního života. Jediným použitým materiálem při stavbě bylo dřevo, ve stěnách kostelíků nenajdete žádné hřebíky ani kovové spoje, které by trámy držely pohromadě. Překvapit vás může i to, že některé kostelíky nemají věž. Východ Slovenska byl v minulosti těmito okouzlujícími stavbami posetý, z někdejších více než 300 kostelíků se ale do dnešních dob zachovalo jen kolem 60 staveb. Osm z nich si vysloužilo zápis na Seznam UNESCO, konkrétně se vydejte k řeckokatolickému kostelíku v obcích Ruská Bystrá, Ladomirová a Bodružal či k římskokatolickému chrámu v Tvrdošíně a Hervartovu u Bardejova. Významné evangelické kostely zase stojí v Kežmarku, Hronseku a Leštinách.

Mnohé kostelíky dnes slouží už jen jako kulturní památky. Vstup do nich vám doporučujeme předem zarezervovat a připravit si pár eur na vstupné, které se v závislosti od sezony a kostelíku může lišit. V některých dřevěných kostelících se ale dodnes konají bohoslužby, a tak si výlet můžete obohatit i o mimořádný duchovní zážitek.


8. Skanzen Vlkolínec

Jedinečnou vesničku, kde se zastavil čas již před několika staletími, objevíte jen necelých 6 km od Ružomberka. Skanzen Vlkolínec je dnes svým vzhledem výjimečný v rámci celého světa - obec se dodnes pyšní svou podobou, kterou nenarušila moderní výstavba. Najdete zde celkem 45 dřevěnic z 18. století, kde si můžete prohlédnout, jak v minulosti žili zdejší pastevci, dřevorubci či řemeslníci. Nejdostupnějším materiálem na výstavbu bylo dřevo, proto jsou celé domky vyhotoveny z otesaných kmenů jehličnanů, střechy zase tvoří dřevěný šindel. Zajímavá je i následná péče o domy - jejich obyvatelé fasádu dvakrát ročně natírali modrou, růžovou nebo žlutě vápenatou barvou, čímž si domky získaly nejen ochranu, ale také pestrý vzhled. Během procházky Vlkolíncem se nezapomeňte vyfotit s místním junákem či dívkou v tradičním kroji, nebo zvolte fotku u neméně fotogenické dvoupodlažní zvonice z roku 1770 či srubové studny z roku 1860. Navštivte také rolnický dům s expozicí o životě ve Vlkolínci. O něm vám ale mohou popovídat i místní obyvatelé, kteří Vlkolínec obývají dodnes.

Dovolenou na Liptově si ozvláštněte o výlet na kole. Místní cyklostezka, která patří k těm nejkrásnějším na Slovensku, vás provede i přímo přes UNESCO vesničku Vlkolínec.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, abyste měli ty nejúžasnější památky UNESCO skutečně blízko.


Bonus - Nehmotné dědictví UNESCO

Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO můžeme najít i památky, které nemají své materiální zastoupení v přírodě či architektuře. Řeč je o nehmotných památkách, z nichž se na prestižní seznam dostaly 4 slovenské unikáty. Konkrétně jde o fujaru a fujarovou hudbu, kterou nenajdete jinde ve světě. Další významnou památkou je Terchovská hudba z rodiště Juraje Jánošíka či hudební nástroj dudy spolu s gajdošskou kulturou. Zatím poslední zápis mezi světové dědictví si v roce 2016 zasloužilo tradiční loutkářství.

Autor článku:

Aktualizováno: 22. 6. 2024

Články, které by vás mohly zajímat

Objevujte Slovensko s Travelkingem

Vybírejte z jedinečných a ověřených pobytů