Jen 400 m od hotelu najdete barokní Arcibiskupský zámek (UNESCO), ke kterému patří také krásná Podzámecká zahrada a Květná zahrada. Za zhlédnutí stojí také Velké náměstí s kašnou, Mlýnská brána, Měšťanský pivovar a Muzeum Kroměřížska.